Electron master

Program slouží k vytvoření elektronové konfigurace jednotlivých prvků periodické tabulky. Prvek si, buď můžete vybrat ze seznamu anebo přímo z tabulky. Pro přehlednost můžete použít vyhledávací pole nebo kliknout na příslušnou kategorii (nekovy, polokovy, kovy, umělé prvky) a zvýrazní se vám prvky zvolené kategorie. Program vytvoří konfiguraci textovou i podle vzácného plynu a dokonce i vykreslí diagram. Pokud si přejete diagram uložit jako obrázek, klepněte na malou disketu.

 

Screenshot programu
Screenshot programu

Algoritmus konfigurace

Celý proces elektronové konfigurace obstarává několik metod. Hlavní metoda spouští konfigurace pro jednotlivé periody 1 až 7. Pro každou periodu se nakonfigurují příslušné orbitaly.

Schématický diagram algoritmu
Schématický diagram algoritmu

Features

  • Textová konfigurace je nyní graficky přívětivější v podobě horních a dolních indexů
  • Aplikace umí konfigurovat i prvky se stabilitou D5 a D10

Verze

Verze aplikace: 1.2.0.0
Potřebný .Net Framework 4.5
Na projektu pracuje Jan Skála
Stáhnout